หน่วยงานสำคัญด้านความปลอดภัยฯ

Post on 22 มกราคม 2563
by Lampang
ฮิต: 219

หน่วยงานสำคัญกับงานด้านความปลอดภัย

 

-ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 5 (โทร.054 282 010)

-คลินิกโรค 

          1.โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง  (เข้าสู่เว็บไซต์)

          2.โรงพยาบาลห้างฉัตร   (เข้าสู่เว็บไซต์)

3.โรงพยาบาลแม่เมาะ (เข้าสู่เว็บไซต์)

     4.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี (เข้าสู่เว็บไซต์)

-ชมรม จป. ลำปาง (โทร.089-8516961 )

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง  (เข้าสู่เว็บไซต์)

-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เข้าสู่เว็บไซต์)

-ศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดลำปาง ( โทร.054 265 072-4)

-ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  เข้าสู่เว็บไซต์