นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

มาตรการในการป้องกันโควิด-19 สำหรับแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ (ภาษากัมพูชา ภาษาเมียนมาร์)

Post on 14 พฤษภาคม 2563
by Lampang
ฮิต: 54