การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาขน

Post on 14 เมษายน 2563
by Lampang
ฮิต: 177

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาขน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)