นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

สสค.ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี จำนวน 78แห่ง และสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ แห่ง

Post on 30 กันยายน 2563
by Lampang
ฮิต: 9