นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

สสค.ลำปาง ให้คำปรึกษา แนะนำ รับคำร้อง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการหยุดกิจการชั่วคราว การเลิกจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

Post on 02 ตุลาคม 2563
by Lampang
ฮิต: 8