สสค.ลำปาง ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Post on 16 ตุลาคม 2563
by Lampang
ฮิต: 39