สสค.ลำปาง ตรวจเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่จัดให้มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีาว

Post on 16 ตุลาคม 2563
by Lampang
ฮิต: 61