ข้อมูลติดต่อ
ตำแหน่ง:
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง
ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
เมือง
ลำปาง
52100
โทรศัพท์:
054 265 036-7
โทรสาร:
054 265 036 ต่อ 18
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)