สสค.ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นายจ้างและลูกจ้าง ร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง

Post on 15 มกราคม 2564
by Lampang
ฮิต: 55