รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

http://www.oic.go.th/INFOCENTER22/2225

สสค.ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลูกจ้างตอบแบบสอบถามการสำรวจค่าใช้จ่ายของแรงงานในการซื้อสินค้าและบริการ ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์