ประวัติ
องค์กรทวิภาคีในการร่วมปรึกษาหารือ
องค์การแรงงาน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
สถานประกอบกิจการดีเด่น
ข้อขัดแย้งและข้อพิพาทแรงงาน
-	ข้อมูลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างจำแนกตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ
ข้อมูลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างจำแนกตามขนาดสถานประกอบกิจการ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทะเบียนรายชื่อองค์การแรงงาน  17 จังหวัดภาคเหนือ
ทะเบียนข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ โดยแยกประเภทกิจการ
ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 
 
 Today
: 20
 Yesterday
: 35
 This week
: 55
 This month
: 784
 This year
: 5299
 All
: 14961
Start: 23/08/2555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับสถานประกอบกิจการในจังหวัด ปิดป้ายรณรงค์การไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
 
 
แนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจกิจการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 
ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทราบ เรื่อง วิธีการประเมินคุณค่าของงาน
 
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี 2558
 
สสค.ลำพูน ร่วมคณะต้อนรับกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
 
การจัดโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปี 2558
 
การยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและการทำงาน (คร.11) ประจำปี 2558
 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จัดงาน "แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
สสค.ลำพูน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตราฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558
 
 
 
   
 หัวข้อกระทู้
  *
 รายละเอียด
 
 รูปภาพประกอบ
 
 โดยคุณ
  *
  อีเมลล์
 
 ใส่ตัวเลข
 
 
 กติกาในการตั้งคำถามและตอบคำถาม
 1. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการตั้งคำถาม
 2. ไม่ใช้ข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงความบุคคลอื่นให้ได้ความเสียหาย
 3. งดเว้นข้อความที่ไม่สุภาพ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
 4. หากพบข้อความที่ไม่สุภาพกรุณาแจ้งที่ webmaster